Os últimos artigos de...

Garage

O metal | Manuel Xestoso | | Foto: Manuel G. Vicente | O metal, unha palabra que evoca, especialmente se se vive nunha cidade industrial, ideas que nadan en contra da corrente do conformismo: a loita, a resistencia, o combate.

Autobiography

Códigos e rupturas | Manuel Xestoso | | Foto: Andrej Uspenski |   Toda biografía é unha ficción, sen excluír as autobiografías. Teoricamente, Wayne McGregor baseouse na secuenciación do seu propio xenoma para proxectar Autobiography, e inspirouse nos vinte e

camiños de ButacaZero

#camiños

O universal e o uniforme | Manuel Xestoso | | Foto: Javier Lojo |   Os procesos que nos conducen cara a iso que chamamos globalización poden tirar de nós cara a dúas realidades opostas: a universalidade e a uniformidade.

Il segreto di Susanna

Desexar por conta allea | Manuel Xestoso | |Foto: L. Soto | Un intermezzo, unha peza de apenas unha hora que nos deixa albiscar como sería gozar dunha programación de ópera digna de tal nome en Galicia. Máis alá da

Gobo. Digital Glossary

Heroes do noso tempo | Manuel Xestoso | | Foto: Susana Neves | O “heroe do noso tempo” que describiu Lermontov na súa novela era unha alma que enfrontaba o baleiro da existencia e a certeza da morte refuxiándose na

Fillos do sol

O relato e o suceso | Manuel Xestoso | O escritor e os seus fantasmas: Fillos do sol tamén podería chamarse así, coma aquel ensaio no que Ernesto Sábato abordaba o asunto da construción dunha literatura nacional. Incluso podería titularse

Cranios privilexiados

A filosofía e o contexto | Manuel Xestoso | | Foto: Natasha Lelenco |     O punto de partida é que a un país perralleiro lle corresponde unha filosofía perralleira. E, claro, un teatro perralleiro que os comediantes se

Normas para saber vivir na sociedade actual

Blindarse ante o cambio | Manuel Xestoso | | Foto: Ovidio Aldegunde |     Parece bastante actual recordar que se non cumpres as normas podes padecer o castigo da sociedade que as estableceu. Debería ser de actualidade –aínda que parece

Un artista da fame

O público | Manuel Xestoso | | Foto: Rosiña Rojo | MIT Ribadavia |     O público é ese ente do que dependen os artistas –mesmo os da fame– e do que, non obstante, preferirían prescindir. O público é

A galiña azul

A inocencia e a inxenuidade | Manuel Xestoso |   Non é o mesmo a inocencia que a inxenuidade. Contar dende a inxenuidade lévanos a ignorar o conflito; contar dende a inocencia significa enfrontar o conflito cuns ollos despoxados de

Clean City

Clasismo e pantalóns vaqueiros | Manuel Xestoso | | Foto: Rosiña Rojo | MIT Ribadavia |     Unha muller descobre que a súa “empregada do fogar” utiliza os mesmos vaqueiros ca ela e séntese ofendida por esta coincidencia: a empregada

Un île flottante

A palabra burguesía xa non está de moda | Manuel Xestoso | | Foto: Simon Hallstrom |     Une île flottante está inspirada nunha peza de Labiche, La poudre aux yeux, na que dúas familias burguesas pretenden amañar o matrimonio

Ricardo III está prohibido

Por que o teatro é tan perigoso   | Manuel Xestoso | | Foto: Nicu Cherciu |   A política e os intelectuais nunca acaban de levarse ben. A política require unha continua e urxente negociación entre desexo e realidade para

Golem

Teatro 2.0   | Manuel Xestoso | | Foto: Bernhard Mueller |   É unha parábola de significado obvio: o Golem é ese ser mitolóxico que, creado a partir da materia inerte, foi concibido para servir ao ser humano e, ao

Nacidas libres

Non é tan fácil | Manuel Xestoso | | Foto: ProLight Estudio | Quizais o máis interesante de Nacidas libres sexa que, sen que se note demasiado, pon en cuestión un dos mitos máis incardinados na sociedade actual: o da

Goldi libre

Primeira persoa do plural | Manuel Xestoso |     Se nos dá por facerlle caso a Aristóteles, o ser humano extrae do teatro un gozo que procede do seu “natural gusto por aprender”. Sería unha boa noticia, porque tal

Tráfico

A traxedia e a farsa | Manuel Xestoso |     A traxedia repítese como farsa, iso xa o sabiamos. Pode ser o signo dos tempos: as grandes tramas que explica o teatro grego regresan reconvertidas en película de mafiosos.

A cabeza do dragón

Outro Valle é posible | Manuel Xestoso | | Foto: Natasha Lelenco |   A clave, talvez, resida na escolla: elixir A cabeza do dragón como primeira obra de Valle Inclán representada en galego resulta tamén un manifesto. Valle nunca

O soño dunha noite de verán

Retorno ao paganismo | Manuel Xestoso |   Superar a división entre mente e corpo leva a deixar paso ao desexo na configuración da identidade e aí comezan os retos. A moral kantiana que esboza un suxeito autocontrolado e desvinculado das

Danza da choiva

O didáctico non quita o valente | Manuel Xestoso |     O adxectivo didáctico aplicado ao teatro familiar tende a meter algo de medo: o pedagóxico adoita afogar o artístico e a instrución utilízase como coartada que xustifica o

Speak low if you speak love

Máquinas desexantes   | Manuel Xestoso | | Foto: Danny Willems |   Entre o amor e a sedución existe unha violencia dos corpos e dos sentimentos que o relato máis tradicional sobre o amor romántico oculta. O amor, en

Conceal / Reveal

A capacidade de ser | Manuel Xestoso |   Paul Valery falaba da “impresión marabillosa” que lle producía a danza: “no universo da danza non ten lugar o repouso; a inmobilidade é algo obrigado e forzado, un estado pasaxeiro e

Resaca

Teatro líquido | Manuel Xestoso | | Foto: Aitor Uve |     En Perplexo, a penúltima montaxe de ilMaquinario, filtrábase o pensamento de Zygmunt Bauman como sustento da idea de que o individuo contemporáneo perdeu os vínculos que o vencellaban

Santiago Amoukalli

Insuficiencia do documento   | Manuel Xestoso | | Foto: Tempo de Lecer |   Teatro documental? Podería ser un asunto de xeometría: obrigar a que o plano da realidade e o plano da ficción se crucen nalgún punto e

O tolleito de Inishmaan

O mito e o fracaso   | Manuel Xestoso | | Foto: Raúl Lorenzo |   Irlanda non debe ser tan mal sitio cando unha morea de compañías galegas a escollen para situar nela as súas montaxes. De feito, Irlanda

Recibe a túa revista en papel Erregueté na casa

Por 20 euros ao ano recibirás dous números da revista con artigos, reportaxes, textos teatrais...