Os últimos artigos de...

Petrushka-Extended

Contar como se conta | Manuel Xestoso |     Sabemos que, na modernidade, a contemplación dun espectáculo non require só de disposición para desfrutalo, senón tamén dun espírito crítico que o xulgue e ditamine se a súa forma se

Os soños na gaiola

Os soños inxenuos e os soños políticos | Manuel Xestoso |     Hai dúas escolas de pensamento: unha proclama que o material do que están feitos os soños é a imaxinación; a outra estima que ese material é o

Tartufo

Autoengano e consolación | Manuel Xestoso |     Roland Barthes definía o teatro popular como aquel que cumpría tres esixencias: chegar regularmente a un público masivo, ofrecer un repertorio de alta cultura e practicar unha dramaturxia de vangarda. Quizais

A conferência dos pássaros

A beleza do real | Manuel Xestoso |     Ornitólogos e sufís comparten a convicción de que o ceo se atopa na terra, de que aos seres alados é máis doado atopalos no universo tanxible que en ningún paraíso

A gaivota

A busca dunha verdade | Manuel Xestoso |     “Precisamos novas formas”. A primeira vista, semella que ese é o centro de gravidade sobre o que xira a Gaivota de Oskaras Korsunovas. Pero hai que lembrar que quen enuncia

Pinocchio

A verdade é máis sórdida que a existencia | Manuel Xestoso |     “O máis importante é vivir na verdade” advirte ao principio do espectáculo o inquietante mestre de cerimonias que adopta o papel de Pepe Grilo, de conciencia.

Susn

A estéril rebelión dos indignados | Manuel Xestoso | | Foto: Arno Declair |     Cuestionar os valores do sistema no que vivimos e desenvolver un pensamento crítico son condicións necesarias para cambiar a realidade. E, non obstante, non

Interrupted

A máquina inclemente | Manuel Xestoso |     Conciliación é unha bonita palabra que inventamos ao decatármonos de que o traballo ocupaba todo o noso espazo vital, ao advertir que a nosa vida persoal pasaba a ser un luxo

Nunca mates o mandarim

A lóxica do low-cost | Manuel Xestoso |     Hai persoas –poñamos por caso nos Estados Unidos– cuxo traballo consiste en observar as imaxes que envía un dron dende Afganistán, a once mil quilómetros de distancia. De cando en

The Cherry Orchard

O xogo do teatro | Manuel Xestoso |     A compoñente lúdica da arte maniféstase moi especialmente no teatro. Xogamos a ser outros, a facer que facemos e, nese xogo, creamos unhas regras que tenden a un fin: atoparlle

Os reloxos preguiceiros de Néboa

Ritmo e caos | Manuel Xestoso |     O emprego do tempo nas sociedades contemporáneas e o ritmo que lles imprimimos ás nosas vidas como síntoma de alienación; a aceleración social como manifestación da lóxica da competencia que rexe

Foucellas

Esperanza e derrota | Manuel Xestoso |     Hai derrotas que constitúen triunfos morais. E tamén hai vitorias pírricas. Ambas parécense moito. Administrar o éxito ou o fracaso dunha iniciativa debe contar con esas dúas posibilidades de relación entre

O mundo persistente

Virtualidade do texto | Manuel Xestoso |     O virtual dá moito medo: sabemos que a tecnoloxía serve para consolidar formas de control social de aparencia amable; sabemos que ese control manifesta unha preocupante tendencia cara ao totalitarismo; e

‘altered natives’ Say Yes To Another Excess – TWERK

Ambigüidades do contemporáneo | Manuel Xestoso | | Foto: Manuel G. Vicente |   Unha moza deixando ver a inscrición Butterz (‘fea’, ‘desagradable’) nas súas bragas pode ser toda unha declaración de principios. Tamén pode ser unha estratexia publicitaria: Elías e

Europa na casa

Das posibilidades de destruír a máquina | Manuel Xestoso | | Foto: Manuel Vicente |   Hai preguntas con truco. Se agora mesmo se convocase un referendo sobre se a democracia é o sistema máis acaido para rexer de maneira

Kairos, sísifos y zombis

A utilidade do teatro Manuel Xestoso   Resulta pouco probable que atopemos un zombi segundo os canons da cinematografía popular: un corpo acabado de exhumar, vestido con galdrapos, que deambula buscando alguén a quen morder. Pero vaiamos aos grandes almacéns

El futuro empezó ayer

Unha vida sen interese Manuel Xestoso   Empoleirados nas maiúsculas das Artes, as Ciencias ou a Política, tendemos a non prestarlle moita atención ás vidas sen interese. E, non obstante, a vida propende a presentarse con moitas menos maiúsculas que

Islandia

O reality e a realidade Manuel Xestoso   Islandia non existe: é unha metáfora que representa a posibilidade de facer as cousas doutro xeito. Foron os islandeses os que protagonizaron unha revolta que levou á materialización do soño da maioría

A Canoa

A violencia e o discurso | Manuel Xestoso |   Existe a violencia e existe a forma en que se narra a violencia. A forma do relato inflúe no xeito en que asimilamos o relatado. Dicir “violencia domestica”, por exemplo,

Swamp Club

Da banalidade da fin do mundo | Manuel Xestoso | | Foto: Natasha Lelenco / MIT Ribadavia |   Hai dúas formas de velo. Unha delas e renderse ante o que se deu en chamar “ironía posmoderna” como forma suprema

Siena

Un ollo para unha teoría óptica | Manuel Xestoso |   Siena fala de moitas cousas pero, sobre todo, fala de dúas: do corpo e da mirada. O ollo é quen ordena o cosmos, o que lle asigna un lugar

Britânico

O persoal é o político | Manuel Xestoso |   Cando Narciso lle di a Nerón que o pobo “adora a man que o mantén encadeado” está definindo unha liña política que non empezou precisamente na época en que Racine

Il ritorno a casa

Confianza no texto | Manuel Xestoso |   Resulta difícil asistir, nos últimos tempos, a un espectáculo en que a tenacidade por analizar e debullar un texto alcance os niveis de teimosía que Peter Stein aplica a esta obra de

El Lazarillo de Tormes

Da fame e das aparencias | Manuel Xestoso |   A fame como motor do comportamento humano: velaí un principio que nos países occidentais tiñamos un pouco esquecido e ao que, desafortunadamente, comezamos a non ser tan alleos. O Lazarillo

Non toques os meus círculos

Reinventarse | Manuel Xestoso |   Malia o seu título, Non toques os meus círculos non fala de Podemos, senón dunha situación que podería dar lugar á consabida indignación cidadá: Tomás Canalejo, de profesión físico, é despedido do seu posto

Recibe a túa revista en papel Erregueté na casa

Por 20 euros ao ano recibirás dous números da revista con artigos, reportaxes, textos teatrais...