Argh!

A fisonomía onírica do movemento | Afonso Becerra de Becerreá |   Argh! é un xesto, unha interxección, un micromovemento deses dos que se compón a vida, a humana e mesmo a vexetal ou a animal. Argh! é un trazo no aire. Argh! é unha onda que xorde e se expande no espazo e esmorece, […]