El agitador Vórtex

Cine de andar polo teatro | Camilo Franco | Non hai narración sen trampa. Podemos chamarlle oficio, saber, inspiración ou profesionalismo. Todo ten o seu método, todo método marca estilo e, sobre todo, todo método é violentable. Cristina Blanco violenta os métodos do cine (ou do audiovisual por ser inclusivos) pola vía da parodia. Pola […]