Demolición

Minutos antes da dinamita | Camilo Franco |   Quedamos sorprendidos pola conclusións das cousas moito máis do que estudamos o proceso que levou a elas. De feito, facemos un distingo entre proceso e conclusión cando en realidade son partes dunha mesma circunstancia. Un final é un final, pero en termos analíticos os minutos finais […]