Dot

Novo espazo para xogar | Camilo Franco |   Danza e infantil son dous xéneros difícil de combinar. Non sei se polo reducionismo que rodea as artes escénicas para rapaces ou pola soberbia que, en ocasións non sempre puntuais, parece destinar a danza só a públicos adultos, iniciados, atentos. En fin, un público ideal. Pero […]