A forma das cousas

Cuestión de perspectiva | Roi Vidal Ponte |     É como se tivese que haber sempre unha relación intrínseca entre todo o que é americano e todo o que aparenta ser televisivo. A sombra de Hollywood é tan longa que ensombrece outras maneiras de facer, de ver, de contar. Neil LaBute é un dos […]