Atlas de geografía humana

A progresía ensimesmada e o teatro decorativo | Camilo Franco |   Ultimamente miro arredor e parece que hai moita xente que presume de intelixencia e que non percibiu que o ciclo cambiou. Ou se o percibe, segue mirando a outro lado a ver se non pasa nada. Pásalle a algunha xente de pretendido bo […]