Rumpelstikin o anano saltarín

Fíos de ouro | Carla Capeáns |   Con Rumpelstikin, o anano saltarín Kalina Teatro e Trompicallo poñen en escena a súa particular versión daquela historia alemá recollida polos Irmáns Grimm. A pobreza é o tema principal sobre o que xira a versión asinada por Plamen Dipchikov. “Á riqueza material correspóndelle unha miseria intelectual e […]