Diante do espello

Cos espellos non se xoga | Camilo Franco |   Como hai 40 anos non existía twitter había un procedemento supostamente pedagóxico que consistía en repetir un ripio un número de veces suficiente ata que a forma substituíse ao fondo e fose capaz de disciplinar o comportamento das persoas ao seu enunciado. Por exemplo: detrás […]