doentes |                         CapaBD2132 |                         CapaBDCaixaNegra |

 

A Asociación Cultural Entre Bambalinas e a erregueté, guiadas sempre polo obxectivo fundamental de espertar o interese pola arte dramática, decidiu convocar, con caracter bianual, este certame que procura enriquecer, desde a linguaxedo cómic, o feito teatral.

Como resultado deste certame a colección Banda Deseñada sobre Teatro está formada por: 

  1. Doentes de Roberto Vidal Bolaño, en versión de Brais Rodríguez
  2. Hamster de Santiago Cortegoso, en versión de Diego Campos
  3. Belicosario de Manuel Lourenzo, en versión de Juan Molina;
  4. 2132 de Roberto Vidal Bolaño, en versión de Diego Blanco
  5. Imundação de Marta Freitas, en versión de Diego Blanco
  6. Caixa negra, de Fernando Epelde, en versión de Manuel Tudela.