erregueté | Revista Galega de Teatro

 

Enderezo

Apartado 210 | 36940 Cangas

 

Mail

comunicación comunicacion@erreguete.gal

publicidade e subscricións publicacion@erreguete.gal

 

Na rede

www.erreguete.gal

facebook | twitter | instagram | YouTube

erregueté en papelSúmate ao movemento #erreguelove!

Por só 20 euros ao ano recibirás dúas revistas coa edición de textos dramáticos