erregueté | Revista Galega de Teatro

 

Enderezo

Apartado 210 | 36940 Cangas

 

Mail

comunicación comunicacion@erreguete.gal

publicidade e subscricións subscricions@erreguete.gal

 

Na rede

www.erreguete.gal

Facebook | Twitter | Instagram | YouTube

Erregueté #101 á venda!
erregueté en papelSúmate ao movemento #erreguelove!

Por só 20 euros ao ano recibirás dúas revistas coa edición de textos dramáticos