Título da obra, encontro, exposición, etc
Para eventos en distintos concellos, especificar no campo de descripción.
Para eventos de día completo sinalar a hora de comezo e especificar no campo descripción a información complementaria do horario.
Engade información relevante como a sinopse do espectáculo, horarios detallados, categoría do evento (teatro, encontro, danza, exposición, novo circo, narración oral, monicreques...). Para múltiples datas ou lugares podes especificar a información aquí.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.