Escenas do cambio

A fin dunha idade contemporánea | Camilo Franco |   Estamos todos de acordo no diagnóstico. Incluso quen saca partido del. Estamos todos de acordo na inxustiza na circunstancia, no insensato da desigualdade. Estamos de acordo no tamaño do engano e no campo ridículo de manobra que se quere deixar para a xente fronte ao inmenso […]