Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador

 

LOGO PLATTA |

 

En 2012, a erregueté | Revista Galega de Teatro impulsou, xunto coa Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA) e a Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Castilla y León (FETACYL) e Comédias do Minho (Portugal) a Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador que naceu co propósito de fomentar o desenvolvemento do teatro afeccionado transrexional como unha realidade dentro da industria cultural nacional e europea. Aposta por unha nova visión do teatro amador como elemento indispensable para a divulgación e o intercambio cultural transfronterizo.

Despois de varios anos tendo como parceiros ás Comedias do Minho, en 2017, tras o seu abandono da plataforma, o parceiro portugués pasou a ser o Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana. A rama castelá-leonesa constitúea a FETACYL (Federación de Teatro Amateur de Castilla y Léon). Por parte galega, os socios son a FEGATEA (Federación Galega de teatro Afeccionado) e a propia erregueté – Revista Galega de Teatro.

Para acadar os seus obxectivos, a plataforma desenvolve unha programación teatral e cultural e busca liñas de actuación que posibiliten o intercambio teatral transfronterizo entre Galicia, Portugal e Castela e León.

 

PLATTA establece varias áreas de acción que se van consolidando ano a ano, froito do traballo continuado e do entendemento entre as persoas representantes das distintas entidades:

 

1. ENCONTRO, ANÁLISE  E DISCUSIÓN

  • Xornadas de teatro que inclúen mesas de traballo e obradoiros de lecturas dramatizadas nas tres linguas (galego, portugués e castelán).

2. FORMACIÓN

  • Apertura de actividades formativas organizadas por cada entidade ós compoñentes das demais.

3. MOBILIDADE E DIFUSIÓN

  • Celebración de 3 festivais anuais transfronterizos de teatro.

 

A partir de 2019, a Platta convoca o PREMIO PLATTA DE TEATRO BREVE EN TRES LINGUAS, cuxas bases poden consultarse aquí:

Bases I Premio Platta de Teatro Breve

e que serve para nutrir as representacións en tres linguas que se celebran durante os festivais PLATTA. Os textos gañadores, ademais, publícanse dende 2019 na colección Cadernos PLATTA.

 


Máis sobre a erregueté | Revista Galega de Teatro: