Kitsune

A ironía do sinxelo   | Manuel Xestoso | | Foto: Susana Neves |   Por paradoxal que pareza, talvez a imaxe máis precisa da morte sexa a dun neno. Nunha sociedade secularizada na que a idea do tránsito perdeu validez, a alternativa para deitar algo de luz sobre o tabú do pasamento podería pasar […]