A Escola Superior de Arte Dramática de Galicia emite un comunicado no que se denuncia o “insoportable recorte de persoal docente” e esixe a reposición nos seus postos dos seis docentes excluídos nos dous últimos anos. Reproducimos o texto a continuación.

O claustro de profesores e os representantes do alumnado da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD) queren denunciar que o antedito centro educativo, o único en Galicia dedicado ás ensinanzas superiores de arte dramática, vén padecendo dende o ano 2014 un insoportable recorte do seu persoal docente, chegando nestes últimos cursos a perder ata un vinte por cento do seu cadro de persoal.

O claustro da ESAD esixe a reposición nos seus postos de traballos dos seis docentes excluídos nos dous últimos anos e considera que estes recortes lesionan gravemente os obxectivos de calidade que presiden o ideario pedagóxico do centro, obxectivos refrendados polos recoñecementos obtidos pola Escola e polas traxectorias profesionais dun número crecente dos seus egresados.

A ESAD quere lamentar, así mesmo, a conduta hostil do funcionario da inspección educativa a cargo do centro. Esta actitude maniféstase nas continuas e abusivas propostas de recortes de profesorado, nas irregularidades procedimentais, nas interferencias anómalas no concurso de adxudicación de prazas, no hostigamento aos cargos directivos, e no intento reiterado de menoscabar a autoridade do profesorado, chegando mesmo a revocar arbitrariamente decisións docentes tomadas conforme aos procedementos establecidos pola normativa vixente.

Nada do devandito contribúe a crear o clima de cooperación necesario para o desenvolvemento axeitado da vida escolar, e tanto o corpo de profesores como os representantes do alumnado da ESAD de Galicia coinciden en instar á consellería de Educación a corrixir esta situación, que pasa en primeiro lugar pola inmediata anulación do recorte de profesores proposto polo inspector para o curso que vai comezar. É a nosa vontade iniciar o curso con normalidade, pero non dubidaremos en adoptar as medidas, accións e mobilizacións que consideremos pertinentes se non se solucionan os problemas que motivan este comunicado.

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Deixar un comentario

Subscríbete

Recibe as novas, artigos, entrevistas e contidos da Erregueté para que non perdas unha!