Tiruleque organiza a XII Mostra de Teatro Amador “Terras do Orcellón”. Como vén sendo habitual neste evento que organiza Tiruleque, Grupo de Teatro, coa axuda e subvencións da Deputación Provincial de Ourense e o Concello do Carballiño, as representacións celebraranse entre o abano dos días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de Outubro de 2019, ás oito da tarde, no Auditorio Manuel María do Carballiño.

A organización mantén o importe de oitocentos euros que se viña pagando por actuación a cada grupo seleccionado. Ademais, e coa esperanza de poder perpetualo, Tiruleque anuncia para esta edición o Premio á Mellor Obra, que será outorgado polo público asistente a medio de votación, e dotado con cincocentos euros (500’00 €), sen prexuízo de aumentar a dotación para outros premios, como mellor actor/actriz, mellor dirección, etc. se a economía deste evento o permite.

E tamén, por segunda vez, anúnciase a continuidade do Premio Tiruleque, que se concederá -a criterio da organización- ao mellor grupo teatral participante. Este premio, que non tén contido económico, consiste na contratación directa do grupo gañador para a futura XIII Mostra de Teatro Amador “Terras do Orcellón” 2020, sen ter necesidade de pasar pola escolma do Xurado cualificador.

A organización insiste en que non está no seu ánimo aplicar as bases de participación dun xeito totalmente ríxido e inflexible, aínda que si debe manter un certo rigor para que a participación na Mostra poida amosarse en igualdade de condicións para todos. Por iso pide colaboración, para presentar as ofertas dentro do marco que solicita, e que se explica a continuación máis polo miúdo.

 

PRIMEIRO

Son requisitos imprescindibles,

1.- Que as obras estean interpretadas no idioma galego.

2.- Que teñan unha duración de 60 minutos como mínimo, e de 90 minutos como máximo.

3.- Que os grupos participantes sexan afeccionados.

SEGUNDO

1.- Os grupos interesados en participar na XII Mostra de Teatro Amador “Terras do Orcellón” 2019, deberán remitir ó enderezo de Tiruleque, que máis adiante se amosa:

  • 1.1- Ficha de Inscrición debidamente cuberta e firmada.
  • 1.2.- Catro fotos (mínimo) da representación da obra en formato JPG (NON en papel, PDF, TIFF ou calquera outro formato).
  • 1.3.- Cartel da obra en formato JPG (insistimos! NON en papel, PDF, TIFF o calquera outro formato).
  • 1.4.- DVD da obra ou, preferentemente, enlace de internet onde se poida ver.
  • 1.5.- A data límite para enviar as inscricións e documentación será o día 15 de Xuño de 2019.

2.- Deberá terse en conta que os grupos seleccionados teñen a obriga de mandar 20 carteis en tamaño A3·Plus da obra a representar cando así lles sexa requirido pola organización da Mostra. No caso de non recibirse os amentados carteis, Tiruleque encargaríase da súa confección; pero os gastos da súa impresión correrán por conta do grupo seleccionado; importe que se deduciría do pago final.

3.- A carga e descarga do material, montar e desmontar a obra, será responsabilidade de cada grupo participante, aínda que Tiruleque estará sempre no Auditorio Manuel María do Carballiño para recibir e asistirvos durante toda a xornada, como ven sendo costume e obriga que nos botamos derriba con gusto.

4.- Como é lóxico, a inscrición na XII Mostra de Teatro Amador “Terras do Orcellón” 2019, implica a aceptación destas bases

5.- E coma sempre as ofertas deben dirixirse, ben por correo ordinario ou electrónico, a:

  • Tiruleque, Grupo de Teatro Rúa Tomás Ma Mosquera 36 – 1o Aptdo. 115
    32500 O CARBALLIÑO (Ourense) Tfnos. 988 27 00 90 * 617 35 44 56 tiruleque@galicia.com tirulequeteatro@gmail.com
  • As fotografías e cartel amentado no apartado SEGUNDO, 1.2 – 1.3 deberemos recibilas necesariamente por correo electrónico, ou ben nun CD, lapis (pen drive) ou dispositivo semellante de onde se poidan extraer.

TERCEIRO

1.- Tiruleque, Grupo de Teatro resérvase o dereito a gravar as actuacións dos grupos seleccionados; gravación que pasará a formar parte do arquivo da Mostra, se ben enténdese que tal gravación non poderá ser cedida a terceiros, sen permiso do grupo participante.

2.- Tiruleque, Grupo de Teatro resérvase o dereito a mudar a hora de comezo das representacións, se tivera tal necesidade por motivos de organización, avisando de tal circunstancia ó grupo ou grupos participantes con tempo de abondo.

3.- Tiruleque, Grupo de Teatro resérvase o dereito a resolver calquera dúbida que puidera xurdir sobre a interpretación destas bases.

CUARTO (A modo de comentario)

1.- Aconsellamos ós grupos seleccionados que traian os seus propios filtros de cores.

2.- Avaliaremos positivamente a posibilidade de facer un intercambio co noso grupo de teatro, así como a pertenza á Federación Galega de Teatro Afeccionado (FEGATEA).

3.- Pídense preferentemente comedias para adultos, non obstante, se algún colectivo tén no seu repertorio un musical, drama, traxedia, revista ou unha obra infantil, que non nos deixe de mandar a súa proposta, xa que de non ser neste espazo, podería atopárselle outro semellante.

4.- Preferimos que a obra sexa orixinal do grupo. Estamos intentando fuxir dos pagos do canon ás sociedades de autores, que en todo caso correrán a cargo do grupo participante, ó que se lle xirará unha minuta de gastos pola factura que nos poidan pasar as sociedade de autores, como xa se fixo nas edicións anteriores a algúns grupos que pasaron polo Carballiño.

5.- A organización porá a disposición dos grupos seleccionados dúas entradas de protocolo por cada actor, actriz e técnico da compañía; que se lles entregarán antes de cada función para a súa distribución discrecional.

A organización quere pechar nos primeiros días de xullo. Non o deixedes de man que o tempo logo se bota derriba.

 

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Deixar un comentario

Subscríbete

Recibe as novas, artigos, entrevistas e contidos da Erregueté para que non perdas unha!