in

Avanza o Estatuto do Artista coa aprobación da prestación por desemprego dos artistas

Estas medidas poden beneficiar 70.000 traballadores do Réxime Xeral como do Réxime Especial de Traballadores Autónomos

Mar en Danza
Fordlandia, de Lucía Lacarra e Matthew Golding

O Consello de Ministros aprobou a prestación especial por desemprego dos traballadores do sector cultural e artístico. Unha prestación que entraría en vigor o 1 de xullo de 2023 e á que poden ser beneficiarios aquelas persoas que poidan:

  • Acreditar estar en situación legal de desemprego e acreditar 60 días cotizados por prestación real de servizos na actividade artística nos últimos 18 meses.
  • Acreditar 180 días de alta en Seguridade Social por prestación real de servizos na actividade artística ou regularizacións anuais xa efectuadas nos 6 anos anteriores á situación legal de desemprego sempre que non fosen tidas en conta para o recoñecemento dunha prestación previamente

Ademais, os traballadores non deberían ter dereito a unha prestación contributiva ordinaria, aínda que no caso de que a prestación especial resulte máis beneficiosa que unha anterior, á espera da súa reanudación, poderán optar á percepción da nova prestación especial.

A duración da prestación especial por desemprego dos artistas é de catro meses e está dotada cunha contía de ata o 100% do IPREM (600 euros) para as cotizacións que superen o limiar de 61 euros. Por baixo dese nivel corresponderá unha prestación do 80% do IPREM (480 euros). A disposición é compatible coa percepción dos dereitos de propiedade intelectual e de imaxe.

Mellora da protección dos artistas

O Real decreto lei recolle tamén diferentes medidas para que a protección social dos artistas se adapte ás características das súas profesións, en particular á intermitencia da súa actividade, reforzando especialmente o apoio aos autónomos con escasos ingresos.

Para os artistas autónomos de baixos ingresos (iguais ou inferiores a 3.000 euros anuais), a norma incorpora unha cotización reducida: en 2023 fíxase unha base de cotización para eles de 526,14 euros, que supón unha cota mensual de 161 euros. A base irase actualizando en anos seguintes. Ademais, en atención á irregularidade de moitas das actividades deste colectivo (e, por tanto, dos ingresos que xeran) ábrese a posibilidade a solicitude do interesado de que o prazo de ingreso das cotas sexa trimestral, no canto de mensual.

A rebaixa na cotización e as novidades na xubilación dos artistas entrarían en vigor o 1 de abril de 2023.


Publicidade

Compatibilidade coa xubilación

Amplíase a compatibilidade do 100% da pensión de xubilación coa actividade artística, tamén para as clases pasivas. Ata agora, esta compatibilidade só chegaba a actividades que xeraban dereitos de propiedade intelectual. A partir da entrada en vigor desta norma, tamén se aplicará ás actividades relacionadas (por exemplo, unha conferencia asociada á presentación dun libro, e non só aos dereitos de propiedade da obra). Ademais, a compatibilidade esténdese máis aló dos artistas, intérpretes ou intérpretes das artes escénicas, audiovisuais ou musicais, chegando tamén aos profesionais que desenvolvan as actividades técnicas ou auxiliares necesarias.

Os beneficiarios dunha pensión non contributiva tamén poderán compatibilizala cos ingresos da súa actividade artística, sempre que non superen o limiar do Salario Mínimo Interprofesional. Regúlase a cotización dos pensionistas cando realicen actividades artísticas, que será unicamente por continxencias profesionais, cunha cotización especial de solidariedade do 9% de continxencias comúns.

Avanzando no Estatuto do Artista

Ademais, o Consello de Ministros acordou a creación de dous grupos de traballo. Un que estudará e impulsará medidas de recoñecemento da intermitencia no ámbito laboral e da Seguridade Social dos artistas e traballadores da cultura; e outro que ten como obxectivo impulsar a avaliación e o recoñecemento das enfermidades profesionais derivadas das actividades específicas no sector cultural. Ambos os grupos estarán integrados por representantes dos departamentos ministeriais competentes, así como das organizacións sindicais e empresariais e outras organizacións representativas do sector cultural.

Ao longo da segunda quincena de xaneiro ou comezos de febreiro, poñerase en marcha o grupo de traballo para a revisión do RD 1435/85, que regula a relación laboral especial dos artistas.

Redacción

Redacción

Somos a erregueté | Revista Galega de Teatro.
A única publicación periódica que ten como obxecto as artes escénicas galegas dende 1983.

Deixa unha resposta

Avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

esad de galicia

A Xunta defende a “equiparación real” das ensinanzas artísticas coa universidade

'Recortes caneos e outras formas de driblar'

Recortes, caneos e outras formas de driblar