Fondo Teatral María Casares - Boletín

FTMC – Boletín informativo # 8

Agosto 2020

Seguimos informando sobre os libros e revistas de teatro que integran o Fondo Teatral María Casares da Biblioteca Pública de Cangas.

Nesta entrega falamos dunha obra que aínda está xirando por varias zonas de la península e que axiña estará en Galicia: Rottweiler, de Guillermo Heras; do vixésimo quinto aniversario da compañía Sarabela, unha das que posúen máis historia no nosos país; dun ensaio sobre música escénica de Tomás Marco, un compositor cunha dilatada carreira neste campo; e, finalmente, de ADE, a revista da asociación española de directores de escena, que xa vai polo seu número 180.

Rottweiler

Rottweiler

Peças do Noroeste nº 1
de Guillermo Heras

Tradução Alexandra Moreira da Silva.

Música en escena

Música en escena

de Tomás Marco

Publicaciones de ADE. Serie Debate nº 27 (Castelán)

Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana do Castelo retoma con esta publicación o proxecto de editar os textos que vaia levando á escena. Unha actividade editorial que dun xeito mais ou menos regular comezou en 1991.

Nesta ocasión o texto de Guillermo Heras, traducido ao portugués por Alexandra Moreira, corresponde á 139  montaxe de Teatro do Noroeste e foi estreada o 27 de marzo de 2019 no Teatro Municipal Sá de Miranda en Viana do Castelo coa Dramaturxia e Dirección de Ricardo Simôes e a Interpretación de Alexandre Calçada e Tiago Fernandes.

Rottweiler é unha reflexión a cerca da violencia e da súa manipulación nos medios de comunicación moi especialmente nos programas de televisión dirixidos a uns espectadores ansiosos de crueldade.

Música en escena  transita, a través da visión axustada e persoal de Tomás Marco, polas relacións da música e o teatro en diferentes ámbitos. O volume, dividido en tres seccións, recolle en primeiro lugar un conxunto de artigos con enfoques e tempos diversos -mais centrados sempre nesta temática- que o autor publicou desde 1987.

A segunda parte constitúe un percorrido polas súas creacións musicais para a escena, que engloban o teatro instrumental, a ópera, a zarzuela, o ballet e as representacións teatrais.

Por último baixo o título de “epílogo aberto”Marco reflexiona sobre a situación actual de ámbalas dúas disciplinas artísticas, a modo de prospección sobre o que tal vez poida ser o desenvolvemento dos seus vínculos nun inmediato presente e no porvir.

Sarabela 30 anos

Sarabela Teatro

25 anos (1980-2005)
de Ánxeles Cuña e Fernando Dacosta

Difusora de LetrasArtes e Ideas

ADE, teatro

Nº 180 Abril-junio 2020
de Revista de la Asociación de directores de escena de España

Estamos en 2020. Sarabela Teatro leva 40 anos facendo teatro. Mais o FTMC garda a memoria viva dos seus primeiros vinte e cinco anos neste estimulante e fermoso libro ilustrado.

Nel falase de cales son as Sinais de Identidade, o Proxecto Común, a Formación e a Poética da Compañía e cal foi a súa traxectoria profesional con:

 • Montaxes de Autores Estranxeiros: Madame de Sade de Mishima;  As sillas de Ionesco; Xacobe e o seu amo, de Diderot.
 • Novas Dramaturxias: Cama dous por dous para dous e Caricias de Belbel.
 • Adaptación de Textos Narrativos:  A esmorga  de Eduardo Blanco Amor; O lapis de carpinteiro de Manuel Rivas; A conxura dos necios de John Kennedy Toole.
 • Escrita Propia: Afección, Tics, Os soños de Caín de Carlos Couceiro, Ánxeles Cuña, Fernando Dacosta, Begoña Muñoz.      
 • Autores Universais: Sexismunda  de Calderón e Así que pasen cinco anos de García Lorca.
 • Teatro Infantil: Romance de Adhelala e Micomicón de Eduardo Blanco Amor; A illa amarela de Paloma PedreroA gata con botas de Ánxeles Cuña.
 • E como remate O heroe de Manuel Rivas.

Outro dos capítulos do libro está dedicado a Aula de Teatro Universitario de Ourense e a Mostra Internacional de Teatro Universitario (MITEU) dúas iniciativas máis levadas adiante por Sarabela Teatro.

Entre as colaboracións escritas subliñamos: Dramaturxia e compromiso de Begoña Muñoz Saa; No aniversario de Sarabela Teatro de Manuel F. Vieites e Un teatro profesional que aposta por non emigrar de Gustavo Luca de Tena.

En Anexos pódese consultar a Cronoloxía, os Premios e as Publicacións.

Ao cabo, un libro para ler, imaxinar, lembrar, reflexionar, gozar.

Esta publicación, fundada en 1985 por Juan Antonio Hormigón e dirixida actualmente por Manuel F. Vieites, recolle neste número  ademais de 2 Editoriais, información sobre os  Premios ADE 2019 que concede a revista cada ano ás  persoas que exercen  diferentes oficios e tarefas relacionadas co teatro: Dirección Escénica, Labor Teatral , Premio de Honor Juan A. Hormigón, Xoves Directores Emerxentes, Escenografía, Figurinismo, Iluminación, Estudos Teatrais e  Tradución Teatral.  Amais inclúe unha entrevista coas persoas premiadas.

Outra sección está dedicada ás Novas Formas da Escena Europea, ofrecendo entre outros, artigos sobre as novas formas do teatro documental, a dramaturxia da videoescena, tendencias e directores no teatro polaco, as novas formas do teatro en Francia, en Grecia, en Berlín ou no Reino Unido.

Texto Teatral é Brecha (Fenda) de Rodrigo Francisco. En Notas de Dirección escriben Agustín Iglesias sobre “ Libro de Buen Amor” e Etelvino Vázquez sobre “Valle Inclán y la condición humana: nuestro diptico de avaricia, lujuria y muerte”.

In Memoriam, escriben Guillermo Heras sobre Angel García Pintado e Mercé Saumell sobre Josep Maria Benet i Jornet.

Outras seccións: Libros, Axenda, Noticias de la Ade, Noticias Asociados.

Rottweiler

Rottweiler

Peças do Noroeste nº 1
de Guillermo Heras

Tradução Alexandra Moreira da Silva.

Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana do Castelo retoma con esta publicación o proxecto de editar os textos que vaia levando á escena. Unha actividade editorial que dun xeito mais ou menos regular comezou en 1991.

Nesta ocasión o texto de Guillermo Heras, traducido ao portugués por Alexandra Moreira, corresponde á 139  montaxe de Teatro do Noroeste e foi estreada o 27 de marzo de 2019 no Teatro Municipal Sá de Miranda en Viana do Castelo coa Dramaturxia e Dirección de Ricardo Simôes e a Interpretación de Alexandre Calçada e Tiago Fernandes.

Rottweiler é unha reflexión a cerca da violencia e da súa manipulación nos medios de comunicación moi especialmente nos programas de televisión dirixidos a uns espectadores ansiosos de crueldade.

Música en escena

Música en escena

de Tomás Marco

Publicaciones de ADE. Serie Debate nº 27 (Castelán)

Música en escena  transita, a través da visión axustada e persoal de Tomás Marco, polas relacións da música e o teatro en diferentes ámbitos. O volume, dividido en tres seccións, recolle en primeiro lugar un conxunto de artigos con enfoques e tempos diversos -mais centrados sempre nesta temática- que o autor publicou desde 1987.

A segunda parte constitúe un percorrido polas súas creacións musicais para a escena, que engloban o teatro instrumental, a ópera, a zarzuela, o ballet e as representacións teatrais.

Por último baixo o título de “epílogo aberto”Marco reflexiona sobre a situación actual de ámbalas dúas disciplinas artísticas, a modo de prospección sobre o que tal vez poida ser o desenvolvemento dos seus vínculos nun inmediato presente e no porvir.

Sarabela 30 anos

Sarabela Teatro

25 anos (1980-2005)
de Ánxeles Cuña e Fernando Dacosta

Difusora de LetrasArtes e Ideas

Estamos en 2020. Sarabela Teatro leva 40 anos facendo teatro. Mais o FTMC garda a memoria viva dos seus primeiros vinte e cinco anos neste estimulante e fermoso libro ilustrado.

Nel falase de cales son as Sinais de Identidade, o Proxecto Común, a Formación e a Poética da Compañía e cal foi a súa traxectoria profesional con:

 • Montaxes de Autores Estranxeiros: Madame de Sade de Mishima;  As sillas de Ionesco; Xacobe e o seu amo, de Diderot.
 • Novas Dramaturxias: Cama dous por dous para dous e Caricias de Belbel.
 • Adaptación de Textos Narrativos:  A esmorga  de Eduardo Blanco Amor; O lapis de carpinteiro de Manuel Rivas; A conxura dos necios de John Kennedy Toole.
 • Escrita Propia: Afección, Tics, Os soños de Caín de Carlos Couceiro, Ánxeles Cuña, Fernando Dacosta, Begoña Muñoz.      
 • Autores Universais: Sexismunda  de Calderón e Así que pasen cinco anos de García Lorca.
 • Teatro Infantil: Romance de Adhelala e Micomicón de Eduardo Blanco Amor; A illa amarela de Paloma PedreroA gata con botas de Ánxeles Cuña.
 • E como remate O heroe de Manuel Rivas.

Outro dos capítulos do libro está dedicado a Aula de Teatro Universitario de Ourense e a Mostra Internacional de Teatro Universitario (MITEU) dúas iniciativas máis levadas adiante por Sarabela Teatro.

Entre as colaboracións escritas subliñamos: Dramaturxia e compromiso de Begoña Muñoz Saa; No aniversario de Sarabela Teatro de Manuel F. Vieites e Un teatro profesional que aposta por non emigrar de Gustavo Luca de Tena.

En Anexos pódese consultar a Cronoloxía, os Premios e as Publicacións.

Ao cabo, un libro para ler, imaxinar, lembrar, reflexionar, gozar.

ADE, teatro

Nº 180 Abril-junio 2020
de Revista de la Asociación de directores de escena de España

Esta publicación, fundada en 1985 por Juan Antonio Hormigón e dirixida actualmente por Manuel F. Vieites, recolle neste número  ademais de 2 Editoriais, información sobre os  Premios ADE 2019 que concede a revista cada ano ás  persoas que exercen  diferentes oficios e tarefas relacionadas co teatro: Dirección Escénica, Labor Teatral , Premio de Honor Juan A. Hormigón, Xoves Directores Emerxentes, Escenografía, Figurinismo, Iluminación, Estudos Teatrais e  Tradución Teatral.  Amais inclúe unha entrevista coas persoas premiadas.

Outra sección está dedicada ás Novas Formas da Escena Europea, ofrecendo entre outros, artigos sobre as novas formas do teatro documental, a dramaturxia da videoescena, tendencias e directores no teatro polaco, as novas formas do teatro en Francia, en Grecia, en Berlín ou no Reino Unido.

Texto Teatral é Brecha (Fenda) de Rodrigo Francisco. En Notas de Dirección escriben Agustín Iglesias sobre “ Libro de Buen Amor” e Etelvino Vázquez sobre “Valle Inclán y la condición humana: nuestro diptico de avaricia, lujuria y muerte”.

In Memoriam, escriben Guillermo Heras sobre Angel García Pintado e Mercé Saumell sobre Josep Maria Benet i Jornet.

Outras seccións: Libros, Axenda, Noticias de la Ade, Noticias Asociados.

Nº 180 Abril-junio 2020