in

Convócase o III Certame de Textos Teatrais Roberto Vidal Bolaño

CertameVidalBolaño2020 |
[Actualización 24-04-2020] Debido á situación creada polas medidas de prevención do Covid-19, o prazo de presentación de orixinais do Premio Roberto Vidal Bolaño 2020 prolóngase ata que se restableza a situación.]
[Actualización 17-03-2020] Debido á situación creada polas medidas de prevención do Covid-19, o prazo de presentación de orixinais do Premio Roberto Vidal Bolaño 2020, rematará o día 30 de abril]

 

O Concello do Porriño, o IES Ribeira do Louro e a Editorial Galaxia convocan o III Certame de textos teatrais Roberto Vidal Bolaño. Homenaxeando o nome do xenial dramaturgo compostelán, este premio ten como finalidade animar á escrita de pezas teatrais dirixidas ao público mozo e crear un fondo de textos susceptibles de ser representados por alumnado do ensino secundario, é dicir, ao alumnado da ESO e Bacharelato.

 


Publicidade

BASES:

 1. Poderán concorrer ao Premio todas as persoas que o desexen, de calquera nacionalidade, con textos teatrais inéditos e non premiados noutros certames, que estean escritos en lingua galega.
 2. As OBRAS serán de temática e extensión libre, aínda que hai que ter en conta que van ser interpretadas por alumnos e alumnas de entre 12 e 18 anos.
 3. Cada autor poderá presentar máis dunha obra.
 4. O PREMIO constará de 2.000 euros, suxeitos ás retencións fiscais correspondentes, e que computarán en concepto de adianto de dereitos de autoría, un diploma acreditativo e a edición e publicación da obra gañadora a cargo da EDITORIAL GALAXIA. Para tal efecto a editorial asinará co gañador ou gañadora o correspondente contrato de edición.
 5. O premio poderá quedar deserto se a calidade das obras presentadas non é a axeitada segundo o criterio do xurado.
 6. O PRAZO de presentación de orixinais remata o 15 de abril de 2020.
 7. Enviaranse catro copias da obra, debidamente encadernadas, xunto cun sobre cos datos do autor/a.
 8. O ENVÍO das obras farase a través de correo postal ao enderezo: I.E.S Ribeira do Louro (Rúa Ribeira s/n, 36410, Torneiros, O Porriño), especificando no sobre “Premio de Teatro Roberto Vidal Bolaño”. O XURADO estará conformado polo EDL do IES Ribeira do Louro, e dous profesionais do teatro e un representante da Editorial Galaxia; e prestará especial atención á innovación dramatúrxica, as novas linguaxes contemporáneas e a singularidade temática das pezas.
 9. A obra gañadora darase a coñecer no mes de xuño de 2020. Farase entrega do premio nun lugar que se convirá, para tal efecto, na última semana dese mes.
 10. Se durante o tempo de presentación e deliberación a obra presentada recibise algún premio ou fose editada, o autor deberá comunicalo á organización do certame, xa que este feito será motivo de exclusión do presente concurso.
 11. O feito de participar neste certame supón a aceptación total destas bases. O non previsto nelas será resolto pola organización.

Redacción

Redacción

Somos a erregueté | Revista Galega de Teatro.
A única publicación periódica que ten como obxecto as artes escénicas galegas dende 1983.

Deixa unha resposta

Avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

OMelNonCaduca |

Ibuprofeno Teatro estrea ‘O mel non caduca’ en Compostela

NanaParaUnSoldado |

Presentación de ‘Nana para un soldado’, de Pepablo Patinho, en Narón