in

Danza, circo e artes de rúa reclaman medidas específicas ante a crise da Covid-19

FranMartinezHumedales |
Entre outras cousas, demándase que se modifique o Real Decreto 463/2020 para aclarar que os autónomos cuxa actividade estea relacionada coa danza e o circo e artes de rúa poidan beneficiarse automaticamente da prestación extraordinaria por cese de actividade sen necesidade de acreditar unha redución da facturación do 75%.

 

A cancelación e suspensión de espectáculos de danza, circo e artes de rúa, así como de outras actividades relacionadas con espazos escénicos e de creación, colocan ao sector cultural nunha posición crítica. Se non se toman medidas urxentes, córrese o risco de que estes sectores non sobrevivan á situación de crise actual nin poidan recuperarse nun futuro próximo. O período de afectación pola crise da Covid-19 coincide cos meses de máxima actividade e implica perdas anuais que poderían chegar a superar o 80% da facturación prevista. As asociacións de profesionais dos sectores do Circo, a Danza e as Artes de rúa propuxéronlles ás administracións unha serie de medidas urxentes para afrontar esta situación.

O traballo foi coordinado pola Federación de Asociaciones de Profesionales de Circo de España (CircoRed), a Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza (FECED), a Federación Española de Escuelas de Circo SocioEducativo (FEECSE) e PATEA, Artes de Calle Asociadas, xunto á xurista especializada Ana Moraga. O documento de medidas específicas para o sector cultural foi entregado ao Ministerio de Cultura e Deporte o luns 23 de marzo para a súa consideración e estudo.

Neste documento exponse por que as medidas que se aprobaron estes días e en sucesivos decretos non se adecúan á realidade do sector da danza, o circo e as artes de rúa e non teñen en conta as particularidades do sector cultural: a intermitencia, a irregularidade da actividade e dos ingresos e a súa mínima capacidade de endebedamento futuro incapaz de encaixar na liña de avais anunciada. Presuponse que os profesionais autónomos están dados de alta de maneira continua e regular, cousa que non é así en moitos casos, xa que a súa actividade é intermitente, e pártese dunha idea concreta de empresa: aquela que mantén unha estrutura fixa de persoal no tempo e con contratos estables. Porén, bailaríns e bailarinas, artistas de circo, profesionais da música, cantantes, actores e actrices, son contratados por conta allea no Réxime Laboral Especial de Artistas cando teñen que ensaiar e actuar. Fóra deses períodos, non están contratados laboralmente nin dados de alta como autónomos.

Desde que o pasado 18 de marzo, o Ministerio de Cultura solicitara a diferentes asociación do sector cultural estudar a adecuación das medidas urxentes extraordinarias promulgadas con carácter xeral para facerlle fronte ao impacto social do Covid-19 recollidas nos reais decretos 7/2020 e 8/2020, por parte destas asociacións evidenciáronse graves consecuencias económicas e estruturais para o sector profesional das artes escénicas que viu totalmente paralizada a súa actividade –de maneira semellante a moitos outros profesionais da cultura en xeral-, ante unha situación de incerteza en relación a cando poderá retomarse a actividade e sen contar, polo momento, con medidas de apoio específicas.

 


Publicidade

Medidas de estrema urxencia que se solicitan desde o circo, a danza e as artes de rúa

A día de hoxe, as medidas propostas xeran problemas de execución e implementación no circo, a danza e as artes de rúa e non prevé situacións que son de especial incidencia nestas actividades profesionais. Por todo iso, desde estes sectores demándase que se modifique o Real Decreto 463/2020 para aclarar que os autónomos cuxa actividade estea relacionada coa danza e o circo e artes de rúa poidan beneficiarse automaticamente da prestación extraordinaria por cese de actividade sen necesidade de que se teña que acreditar unha redución da facturación do 75%.

Ademais, solicítase que se aprobe un fondo de emerxencia para aqueles autónomos e traballadores por conta allea que non se encontraban de alta no momento da declaración do estado de alarma e un fondo de emerxencia de axudas directas a empresas, empresarios e profesionais autónomos que cubra o pago dunha indemnización do 100% dos contratos cancelados por forza maior; os préstamos e créditos que veñan durante o estado de alarma e, polo menos, durante seis meses máis ata que se regrese á normalidade; e o pago do aluguer de locais e oficinas afectos á actividade.

Por outro lado, demándase que se concreten datas certas para os contratos e compromisos de contratación que quedaron suspendidos e se arbitre a fórmula legal adecuada para o pagamentoo por adiantado da totalidade dos contratos ou compromisos de contratación; ou se realicen abonos a conta das operacións preparatorias para a súa execución de polo menos un 90% do importe acordado; que se pague urxentemente por parte das entidades do sector público os contratos xa executados e facturados; e se abonen as axudas concedidas pendentes de pago; e se suspendan, para os sectores da danza e o circo, todos os prazos tributarios, incluídos os prazos para a presentación de declaracións e autoliquidacións tributarias e se exonere do pago das cotizacións sociais a aquelas empresas e autónomos que continúen con traballadoras/es por conta allea contratadas/os.

Por último, demándase tamén que se aproben condicións e requisitos específicos adaptados ás circunstancias reais destes sectores para as liñas de avais para o financiamento concedido por entidades financeiras e de crédito a empresas e autónomos para o caso de que non se aproben axudas directas a estes efectos ou non lles sexan aplicables as condicións e requisitos ata agora establecidos.

Redacción

Redacción

Somos a erregueté | Revista Galega de Teatro.
A única publicación periódica que ten como obxecto as artes escénicas galegas dende 1983.

Deixa unha resposta

Avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

EroskiParaisoFilme |

‘Eroski Paraíso, o filme’ podera verse na plataforma Filmin a partir do 3 de abril

Xurxo Couto

A Deputación da Coruña diríxese ás asociacións profesionais da cultura para reactivar o sector