Convocadas as probas de acceso á Escola Superior de Arte Dramática

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional aproba as resolucións polas que se convocan as probas de acceso para as ensinanzas artísticas superiores de Arte Dramática para o curso 2020/21. As devanditas resolucións publicaranse no Diario Oficial de Galicia o vindeiro 17 de xuño.

A inscrición nas probas de acceso pódense presentar desde o día 18 ata o día 29 de xuño, ambos os dous incluídos, por vía telemática cubrindo o formulario dispoñible en https://www.edu.xunta.es/eas e empregando o certificado dixital ou sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

As probas de acceso darán comezo o día 13 de xullo.

Deixar un comentario