Co obxectivo de estimular a escrita teatral no ámbito amador e promover tanto a súa tradución como a súa difusión nos diferentes territorios que configuran a PLATTA (Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador constituída pola Federación Galega de Teatro Amador, a Federación de Grupos Aficionados de Castela-León, a TEIA/Teatro do Noroeste-Centro Dramático de Viana e a Revista Galega de Teatro), convócase o II Premio Platta de Teatro Breve – Portugal 2020. O prazo para o envío de orixinais está aberto ata o 20 de agosto para todas as persoas interesadas, coa única condición de presentaren o seu traballo en portugués.

As obras, de temática libre, serán completamente inéditas e terán unha extensión de 5 a 10 páxinas. O material deberá enviarse por correo electrónico a premiosplatta@erreguete.gal en formato pdf (DIN A4, letra Times New Roman 12) e con marxes de 3 cms. (superior e inferior, dereita e esquerda). O texto levará no seu inicio o TÍTULO (sen indicar a autoría), que aparecerá tamén no asunto do correo. Do mesmo xeito, noutro correo electrónico que levará como asunto TÍTULO DO TEXTO – AUTORÍA, xuntarase un documento no que figure o TÍTULO DO TEXTO e AUTORÍA (nome, apelidos, enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico).

O texto gañador será levado á escena nos obradoiros de lecturas dramatizadas en tres linguas dentro do programa de actividades do Festival Transfronteirizo de Teatro Amador organizado polo Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana que terá lugar en Viana do Castelo no mes de setembro de 2020. A peza premiada será publicada en galego, castelán e portugués pola erregueté dentro da colección dedicada á PLATTA. Cada autor ou autora premiada será agasallado con 15 exemplares do caderno.

O xurado estará formado por un secretario con voz e sen voto designado pola organización e tres persoas relacionadas co mundo teatral. A composición do xurado farase pública no momento de se producir o seu ditame. O xurado actuará en pleno, en sesión única e o seu ditame será inapelable.

O xurado terá de prazo 10 días a contar desde o peche do prazo para comunicar a súa decisión, que se dará a coñecer á prensa e á persoa premiada.

 

Bases galego

Bases portugués

Bases castelán

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Deixar un comentario

Subscríbete

Recibe as novas, artigos, entrevistas e contidos da Erregueté para que non perdas unha!