in

O programa Eurodram escolle obras para traducir a outras linguas

eurodrame1 |

Obxectivos

A rede de tradución teatral en linguas europeas, mediterráneas e asiáticas centrais, EURODRAM dá a coñecer ao gremio teatral, así como ao público en xeral, traballos previamente inéditos, prestando especial atención á diversidade lingüística.

Para esta tempada 2017-2018, cada comité selecciona textos dramáticos na súa lingua orixinal.

 

As comisións

A rede conta con catro comités de lectura distribuídos por linguas, tarefa que corresponde a uns 300 membros.

Unha persoa competente en teatro e tradución que queira compartir os seus recursos pode unirse a unha comisión. Esta adhesión realizarase de acordo cos protocolos de cada comisión.

A rede ten como obxectivo lograr un equilibrio entre homes e mulleres; entre talentos emerxentes e profesionais establecidos; entre técnicos e académicos; entre os que traballan para institucións e profesionais independentes; entre os que traballan no seu propio país e os que traballan fóra.

Cada comisión intenta ter editores de teatro, dramaturgos, directores, tradutores, organizadores de concursos de dramaturxia, produtores de festivais de dramaturxia e representantes artísticos de dramaturgos.

Cada membro facilita a selección e circulación de textos dentro da comisión, facéndoos dispoñibles para autores, tradutores, editores, axentes e organizacións de autor. Comprométense a recollelos, a transmitir e ler o maior número posible de textos.

 

Grupos de discusión

Cada membro da rede incluirase nunha lista de correo electrónico. Só os membros da rede teñen acceso a estas listas. As mensaxes recibidas distribúense á comisión competente.

O MEO é responsable da inscrición técnica na lista e do anuncio da chegada dun novo membro. Cada novo membro será convidado a presentarse aos demais, respondendo a devandita lista. A lingua utilizada para os intercambios será a da comisión correspondente.

 

A coordinación

Cada comisión será coordinada por un dos seus membros, de acordo cos protocolos establecidos para a súa xestión. O coordinador/a da comisión asegurarase de que os membros da comisión respecten os obxectivos da rede, encargarase de recoller e difundir o maior número de textos posible, fichará novos membros (especialmente tradutores), garantirá a renovación da comisión, organizará intercambios, reunións preparatorias e votará nas seleccións. O coordinador/a asegurarase de que os resultados respecten os prazos, xunto cos materiais requiridos para o texto e promoverá a selección do seu comité (por exemplo, preparando e difundindo un comunicado de prensa). Na medida do posible, pódese estender a outras comisións.

Os coordinadores están invitados a participar no festival da “Europa dos Teatros”, organizando eventos, así como na xunta directiva anual. Se fose necesario, o MEO apoiará ao coordinador/a na súa procura de fondos para o subsidio de transporte e dietas O MEO é responsable da coordinación xeral, sen que isto teña carácter definitivo.

 

Os textos

Autores, tradutores, editores e axentes poden propor textos.

Para os anos en que a comisión acepta textos orixinais, as propostas deben incluír o texto orixinal, unha breve biografía do autor/a, unha ficha técnica (data e lugar de escrita, número de personaxes, premios e producións ou eventos previos) e calquera información adicional que considere relevante.

NB: En canto aos textos orixinais escritos en francés, só se poden propoñer os xa seleccionados por un comité de lectura profesional ou por recomendación dun membro do comité francés.

Para os anos en que a comisión acepta traducións, as propostas deben incluír a tradución integral, a sinopse da obra, unha breve biografía do autor, unha ficha técnica (data e lugar de escrita, número de personaxes, premios e producións anteriores) así como información adicional que considere relevante. É esencial incluír o idioma de orixe e o nome do tradutor.

As propostas deberán enviarse exclusivamente por correo electrónico en formato PDF á oficina de coordinación da comisión correspondente, neste caso á Comisión de Linguas Hispánicas ([email protected]) ou no seu defecto, á coordinación xeral para documentació[email protected]

O asunto do correo electrónico será “Convocatoria Eurodram 2018”. Os correos electrónicos que non se envíen con este asunto non serán recibidos e, xa que logo, non poderán participar na convocatoria.

Os prazos están indicados a continuación. Os textos son enviados ás comisións segundo o idioma en que se envían. Por exemplo: un texto escrito en macedonio será transmitido ao Comité macedonio. A tradución deste texto ao lituano será remitida ao Comité Lituano.

O idioma do texto é o principal punto de referencia independentemente da nacionalidade ou lugar de residencia do dramaturgo. EURODRAM non ten como obxectivo beneficiar a persoas de áreas fóra de Europa, o Mediterráneo ou o Asia Central.


Publicidade

Cada dramaturgo ou tradutor pode presentar tantos textos como desexe, cantas veces quixer, mais recoméndase limitarse a un texto por sesión.

Nesta edición, só se aceptarán obras escritas no século XXI.

 

As seleccións

As comisións organizan as convocatorias de maneira bianual e cada ano selecciónanse un máximo de tres textos. Non pode haber varios textos do mesmo autor nunha selección.

  • Convocatoria en que a selección está feita en anos pares (como no caso desta edición 2017-2018): selección de obras dramáticas no idioma da comisión que se propoñen para traducir a outras linguas.
  • Convocatoria na que se realiza a selección en anos impares: selección de obras dramáticas noutras linguas que foron traducidas ao idioma da comisión á que se presentan.

 

Modo de elección

Cada membro da comisión concede un máximo de seis puntos. Pode asignar tres puntos ao primeiro traballo que escolle, dous ao segundo e outro ao terceiro, aínda que todas as combinacións son posibles, cun mínimo dun punto e un máximo de tres puntos por texto. Por exemplo, pode atribuírse un punto a seis textos diferentes, ou dous puntos a tres textos, etc.

 

Datas

Prazo de envío de textos: 18 de xaneiro de 2017

Consello de selección previa: febreiro de 2018

Consello de deliberación: marzo de 2018

Prazo para a finalización da selección: 15 de marzo de 2018

Asemblea Xeral: maio de 2018

 

Respostas

Só os autores, se os seus textos foron seleccionados, serán avisados persoalmente. Os resultados publicaranse online a semana seguinte.

 

E despois?

As seleccións non dan lugar a unha concesión económica. A selección dun texto orixinal é unha invitación para que os tradutores da lingua en cuestión inicien unha tradución. A selección dunha tradución integral é unha invitación para directores de escena, editores e produtores.

A rede traballa en asociación con numerosas organizacións estruturadas de xeitos diferentes, o que lle permite ser unha parte dinámica dun complexo de colectivos de dramaturgos, tradutores e outros socios creativamente interesantes a nivel internacional.

No caso do Comité de Linguas Hispánicas e no ano en que se seleccionan obras orixinais escritas no idioma do comité, grazas a un acordo entre AENY (Artistas Españois en Nova York), NITE (New International Theatre Experience) e Eurodram, as tres obras seleccionadas formarán parte das lecturas “Staged Reading Series” que terán lugar na cidade de Nova York nun período non superior a tres anos.

Todos os anos a lista de obras seleccionadas serán distribuídas entre os membros da rede e publícase na páxina web da Eurodram, en medios impresos e en liña pertencentes a todos os países representados na rede e na plataforma de noticias teatrais internacionais http://www.thetheatretimes.com co cal as obras seleccionadas adquiren presenza e gañan notoriedade en países nos que, doutro xeito, terían moi difícil acceso. Ademais, as comisións de cada idioma promocionan e promoven a súa selección entre os membros da rede cos que consideran que poden ter afinidades artísticas.

 

Máis información

http://www.sildav.org/eurodram/selections-eurodram
Coordinación do Comité de Lenguas Hispánicas: [email protected]
Coordinación xeral: [email protected]

Redacción

Redacción

Somos a erregueté | Revista Galega de Teatro.
A única publicación periódica que ten como obxecto as artes escénicas galegas dende 1983.

Deixa unha resposta

Avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

aire agua promo |

Kokoharuka: estréase unha nova compañía galego-xaponesa

logoslucecus |

Lucecús estrea Logos en Rianxo