Co obxectivo de estimular a escrita teatral e promover tanto a súa tradución como a súa difusión nos diferentes territorios que configuran a Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador (PLATTA), convócase o III Premio PLATTA de Teatro Breve en portugués. O prazo de admisión dos orixinais remata o 20 de agosto de 2021.

Un ano máis, a Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador (PLATTA), convoca o Premio PLATTA de Teatro Breve en portugués.

Bases

PRIMEIRO
O Premio PLATTA de Teatro Breve estruturase ao longo do ano en tres certames que se corresponden coa lingua do territorio que acolle cada un dos festivais transfronteirizos:

– Premio PLATTA de Teatro Breve, de Castilla y León (castelán).
– Premio PLATTA de Teatro Breve, de Galicia (galego).
– Prémio PLATTA de Peças Curtas de Teatro, de Portugal (portugués).

SEGUNDO
O III PREMIO PLATTA DE PEÇAS CURTAS DE TEATRO–PORTUGAL está aberto a todas as persoas interesadas coa única condición de presentaren o seu traballo en portugués.

TERCEIRO
As obras, de temática libre, serán completamente inéditas e terán unha extensión de 5 a 10 páxinas. O material deberá enviarse por correo electrónico premiosplatta@erreguete.gal en formato PDF (DIN A4, letra Times New Roman 12) e con marxes de 3 cm (superior e inferior, dereita e esquerda). O texto levará no seu inicio o TÍTULO, que aparecerá tamén no asunto do correo. Do mesmo xeito, noutro correo electrónico que levará como asunto TÍTULO DO TEXTO – AUTORÍA, xuntarase un documento no que figure o TÍTULO e AUTORÍA (nome, apelidos, enderezo, teléfono de contacto e correo electrónico).

CUARTO
O prazo de admisión dos orixinais para a presente convocatoria remata o 20 de agosto de 2021.

QUINTO
O texto gañador será levado á escena nos obradoiros de lecturas dramatizadas en tres linguas que se desenvolven dentro do programa do II Festival Transfronteirizo de Teatro Amador de Viana do Castelo. A peza gañadora será publicada en tres linguas nos Cadernos PLATTA da erregueté | Revista Galega de Teatro. Cada autor ou autora premiada será agasallado con 15 exemplares do caderno e un diploma acreditativo.

SEXTO
O xurado estará formado por un secretario con voz e sen voto designado pola organización e tres persoas relacionadas co mundo teatral. A composición do xurado farase pública no momento de se producir o seu ditame. O xurado actuará en pleno, en sesión única e o seu ditame será inapelable.

SÉTIMO
O xurado terá de prazo 10 días útiles a contar desde o peche de cada un dos prazos para comunicar a súa decisión, que se dará a coñecer á prensa e aos premiados.

OITAVO
A participación nesta convocatoria supón a total aceptación destas bases.

Bases en galego

Bases en castelán

Bases en portugués

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Deixar un comentario

Subscríbete

Recibe as novas, artigos, entrevistas e contidos da Erregueté para que non perdas unha!