The Ventriloquists Convention

O creador e o seu dobre | Manuel Xestoso |     Os creadores adoitan ter unha relación conflitiva coas súas creacións. Quizais o caso máis célebre sexa o de Deus –cuxas criaturas favoritas preferiron arriscarse a probar a froita prohibida que vivir nun réxime de todo incluído no Paraíso– mais existen outros moitos exemplos […]

Kitsune

A ironía do sinxelo | Manuel Xestoso |     Por paradoxal que pareza, talvez a imaxe máis precisa da morte sexa a dun neno. Nunha sociedade secularizada na que a idea do tránsito perdeu validez, a alternativa para deitar algo de luz sobre o tabú do pasamento podería pasar por comprender a vida como […]