O debate sobre o CDG continúa, agora en forma de carta de catro ex directores do Centro dirixida ao Presidente da Xunta, na que se lle solicita diálogo co sector para solucionar a grave crise na que está inmerso.
| M. X. |

 

Catro ex directores do Centro Dramático galego veñen de facer pública unha carta aberta ao Presidente da Xunta de Galicia denunciando que o Centro “pasa hoxe polo seu peor momento” e solicitando que “os actuais reitores das políticas culturais e das políticas escénicas na Xunta de Galicia se abran á posibilidade de dialogar co sector teatral galego e estudar conxuntamente o aproveitamento das figuras xurídicas, contempladas nas propias leis” para poder “desenvolver o seu moi específico traballo coa necesaria eficiencia e coa desexable excelencia”.

Os ex directores lembran que dende o seu nacemento “o CDG propúxose converterse en referencia da actividade teatral e escénica en Galicia, tanto dentro como fóra dos límites da comunidade autónoma, e, asemade, actuar como axente dinamizador dunha nova relación entre o teatro e a sociedade galega”. Durante ese tempo o CDG pasou por moi diversas vicisitudes “pero as persoas encargadas da súa dirección sempre tiveron presente a importancia decisiva de que o Centro puidese traballar coa suficiente autonomía, tanto no referente á xestión como ás súas decisións artísticas”. Non obstante, nos últimos anos, esa autonomía viuse moi reducida, “circunstancia á que non é allea o feito de que a última década se resuma en dous cesamentos e dúas dimisións das persoas responsables da súa dirección”.

Os asinantes da carta advirten que están decididamente “ a favor do rigor lexislativo pero, tal e como acontece no resto dos teatros públicos de Europa, este rigor non pode poñer en causa a súa natureza artística”. A carta remata lembrando que “noutras comunidades autónomas, e mesmo en organismos escénicos (INAEM) dependentes da Administración Xeral do Estado, xa foron implementadas esas figuras xurídicas ás que faciamos referencia (fundacións, sociedades anónimas), ou están sendo estudadas e debatidas de cara a salvagardar a devandita autonomía artística e de xestión, criterio imprescindible para o funcionamento racional e eficiente das institucións culturais”.

 

Mesa de debate sobre o CDG

Os catro asinantes desta carta aberta ao Presidente da Xunta participaron o pasado día 4 de xullo nunha mesa redonda organizada pola erregueté, no marco das actividades da Mostra de Teatro de Cangas, sobre o pasado, o presente e o futuro do CDG, co ánimo de xerar material de discusión sobre o agre debate arredor do Centro que está tendo lugar nos últimos tempos.

As circunstancias políticas en que cada un deles dirixiu o CDG foron moi diversas: así, Eduardo Alonso foi un dos fundadores do Centro, co PP de Xerardo Fernández Albor no goberno; Damián Villalaín dirixiu o CDG co tripartito encabezado polo socialista González Laxe; Cristina Domínguez fixo o propio baixo o mandato do bipartito do PSdeG-PSOE e BNG; e Manuel Guede foi escollido director dúas veces: a primeira coa Xunta do PP de Fraga e, a segunda, xa con Feijóo no poder.

Durante o desenvolvemento desta mesa de debate, púxose de manifesto que, malia a diversidade de conxunturas políticas que tiveron que enfrontar, os catro ex directores apuntaron a unha circunstancia que os unía: todos eles contaron co apoio do poder político do que dependían, agás no caso dos gobernos do actual presidente da Xunta.

O testemuño de Guede, resultou ilustrativo da actual circunstancia: en 1991, chegou á dirección despois dunha crise na institución provocada polo cese de José M. Blanco Gil; a reacción dos gobernantes daquel momento consistiu en incrementar o orzamento do Centro para reforzar a súa presenza na sociedade galega. En contraste, cando regresou en 2012, tamén tras outro cese –o de Blanca Cendán–, o executivo de Feijóo reduciu as partidas económicas e iniciou unha etapa na que o CDG contou co perfil público máis baixo da súa historia.

O contraste entre o estímulo ofrecido por outros gobernos do pasado e actual abandono da institución, ten o seu reflexo nas recentes intervencións parlamentares do director da Axencia Galega de Industrias Culturais (AGADIC) e do propio Conselleiro de Cultura. Ambos responderon a sucesivos requirimentos da oposición que instaban a enfrontar o esmorecemento do CDG rexeitando que existisen problemas e asegurando que todo funciona correctamente.

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Deixar un comentario

Subscríbete

Recibe as novas, artigos, entrevistas e contidos da Erregueté para que non perdas unha!

erregueté en papelSúmate ao movemento #erreguelove!

Por só 20 euros ao ano recibirás dúas revistas coa edición de textos dramáticos