A Xunta acaba de poñer en marcha o procedemento público para a provisión do posto de Coordinación do Departamento de Produción Teatral da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), que inclúe a dirección artística do Centro Dramático Galego (CDG) e a xestión do Salón Teatro de Santiago de Compostela.

Coa publicación das bases desta convocatoria onte no Diario Oficial de Galicia (DOG), a Consellería de Cultura e Turismo busca axilizar o proceso para a cobertura da vacante que deixará a actual directora do CDG, Fefa Noia, despois de que esta lle comunicara ao Consello Reitor da Agadic a súa marcha a primeiros de outubro para emprender novos cometidos profesionais.

Entre as tarefas encomendadas a este posto de persoal directivo, están as de exercer a dirección artística do Centro Dramático Galego; dirixir, coordinar e planificar o persoal e a actividade do Salón Teatro; propoñer o plan de programación anual do Centro Dramático Galego e da súa sede; e elixir as compañías artísticas e/ou produtoras encargadas de cada espectáculo programado.

Deberá, así mesmo, impulsar acordos de cooperación e colaboración con outros centros análogos e con cantas institucións públicas e privadas poidan contribuír á consecución dos fins do CDG e desenvolver todas as demais funcións que lle sexan encomendadas pola Dirección da Agadic.

As persoas candidatas deberán cumprir os requisitos especificados nas bases, así como achegar en tempo e forma toda a documentación solicitada xunto co modelo de solicitude que figura como anexo ás bases publicadas onte no DOG. O prazo de presentación estará aberto ata o vindeiro 27 de setembro.

As solicitudes deben dirixirse ao director da Agadic, acompañadas da acreditación dos méritos alegados, un currículo pormenorizado e un proxecto artístico para o CDG, entre outra documentación.

 

Polémica

Na etapa que se pecha agora, con Fefa Noia á cabeza, o CDG viuse sumido na polémica principalmente por uns procedementos de selección de elencos que, ademais de non axustarse á realidade laboral da interpretación nin á liberdade creativa da dirección de escena, rexistraron un conxunto de presuntas irregularidades denunciadas sistematicamente pola AAAG.

Ademais, o Centro continuou minguando a súa actividade, programando unicamente unha produción ao ano cun máximo de dez intérpretes en escena. As xiras de distribución, pola súa parte, sufriron unha considerable reducción na súa duración e tamaño.

A dimisión de Fefa Noia volveu reavivar a polémica sobre a atención que está a recibir o CDG por parte da Xunta. A Asociación de Actores e Actrices de Galicia esixiulle á Consellería de Cultura e Turismo que a marcha da Fefa Noia da dirección do Centro Dramática Galego (CDG) non servise de escusa de escusa “para abandonar unha vez máis a institución pública de teatro na parálise, tal e como aconteceu entre a dimisión de Manuel Guede en 2015 e a incorporación de Fefa Noia en xaneiro de 2016”.

Escena Galega, a asociación de compañías, tamén se manifestou nese mesmo sentido e reclamou “un proxecto político para que a compañía institucional cumprise a súa función.” E a Academia Galega de Teatro manifestou que é preciso refundar a institución, definir o CDG como tal Centro Dramático e non como Departamento de Produción Teatral da Agadic –que é a categoría oficial que realmente ten agora– e crear unha estrutura xurídica que o sosteña.

En xullo, catro ex directores do Centro Dramático fixeron pública unha carta aberta ao Presidente da Xunta de Galicia denunciando que o Centro “pasa hoxe polo seu peor momento” e solicitando que “os actuais reitores das políticas culturais e das políticas escénicas na Xunta de Galicia se abran á posibilidade de dialogar co sector teatral galego e estudar conxuntamente o aproveitamento das figuras xurídicas, contempladas nas propias leis” para poder “desenvolver o seu moi específico traballo coa necesaria eficiencia e coa desexable excelencia”.

 

No Parlamento

O debate sobre o Centro Dramático Galego chegou ao Parlamento a través de varias iniciativas da oposición que instaban á Xunta de Galicia a cambiar o marco xurídico para que o CDG puidese cumprir o seu papel con autonomía e a través de preguntas sobre a valoración do goberno galego a respecto da situación na que se atopa o CDG e das súas propostas para o sector escénico e para o Centro.

En todas as ocasións, o Partido Popular e os representantes da Xunta de Galicia negaron que a situación fose tan negativa como a debuxaba a oposición e a profesión teatral, e rexeitaron cambiar o marco lexislativo para dotar de autonomía ao CDG.

 

Compartir

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Deixar un comentario

Subscríbete

Recibe as novas, artigos, entrevistas e contidos da Erregueté para que non perdas unha!