Matanza

O soño e o instinto | Manuel Xestoso |   A matanza é a morte que asexa permanentemente os nosos pasos, a estrita vixilancia a que nos somete a última hora. Ata nova orde da ciencia, a conciencia de que ha chegar ese momento é exclusivamente humana e, xa que logo, tamén o é a […]