Autobiography

Códigos e rupturas | Manuel Xestoso | | Foto: Andrej Uspenski |   Toda biografía é unha ficción, sen excluír as autobiografías. Teoricamente, Wayne McGregor baseouse na secuenciación do seu propio xenoma para proxectar Autobiography, e inspirouse nos vinte e tres pares de cromosomas resultantes para realizar vinte e tres escenas que, sometidas a un […]

Speak low if you speak love

Máquinas desexantes | Manuel Xestoso |     Entre o amor e a sedución existe unha violencia dos corpos e dos sentimentos que o relato máis tradicional sobre o amor romántico oculta. O amor, en realidade, é un discurso que se esgota en si mesmo: nun “quérote” que é máis unha demanda histérica que unha […]

This is concrete

O concreto entre os corpos | Vanesa M. Sotelo |     Dous corpos concretos: Jefta van Dinther e Thiago Granato. Dous corpos masculinos en concreta atracción. Un espazo en movemento transformado por unha luz concreta. Un espazo sonoro preciso que remove internamente o corpo de quen mira. This is concrete é a danza concreta […]

Conceal / Reveal

A capacidade de ser | Manuel Xestoso |     Paul Valery falaba da “impresión marabillosa” que lle producía a danza: “no universo da danza non ten lugar o repouso; a inmobilidade é algo obrigado e forzado, un estado pasaxeiro e case unha violencia”. Ese estado que nos coloca fóra de nós e no que […]

Kaash

Dinámica gravitacional | Vanesa M. Sotelo |     Tal vez non poidamos entender o universo mirando pola fiestra a Osa Maior pero podemos compartir escintileos de imaxes primixenias e impactos asociativos do imaxinario colectivo a través da atracción e o equilibrio dos corpos en movemento. É o que acontece con Kaash, da Akram Khan […]