Le sorelle Macaluso

Guerras de vida diaria | Camilo Franco |     Temos que supoñer que si. Que pararse a observar os comportamentos íntimos ou familiares mentres son tempos de bombardeos e guerras con outro nome, non é frivolidade senón o seu contrario. Que desviar a mirada do xeral para quedarse no particular non é outra cousa […]