Textos publicados na RGT

 • “2132” (Exercicios para debuxantes intrépidos) Roberto Vidal Bolaño [RGT nº 8]
 • Dito da herbería, Ruteboef / O arqueiro franco de Bagnolet, anónimo; traducción, Henrique Harguindey [RGT Nº 9]
 • Mulieribus Dorotea Bárcena [RGT nº 10]
 • Revelación e rebelión do teatro: misterio polemístico (sobre Gordon Craig) nunha xornada traducción, Yolanda Álvarez e Manuel Docampo [RGT nº 11]
 • Tratado mínimo da arte da escena, Rafael Dieste; traducción, Trinidad González [RGT nº 11]
 • A gaiola Jenaro Mariñas del Valle [RGT nº 12]
 • Desourentación Fernando Osorio do Campo [RGT nº 13]
 • Ourense empalme Vicente Montoto [RGT nº 14]
 • Camiña xogando Alfonso Armada; traducción, María Lourdes Vega Alonso [RGT nº 15]
 • Mariana José Ramón Fernández [RGT nº 16]
 • Lexión Juan Mayorga ; traducción, Xosé Manuel Pazos [RGT nº16]
 • Santiago, Santiago Manuel Forcadela [RGT nº 17]
 • María Soliña Xosé Manuel Pazos [RGT nº 18]
 • Pequeno Organon Bertolt Brecht ; traducción, María Vázquez [RGT nº 19]
 • As vodas mortas Asja Srnec ; versión ao galego, Pedro P. Riobó [RGT nº20]
 • Holliday Aut., postal de amor Itziar Pascual ; traducción, Xosé Manuel Pazos [RGT nº 21]
 • Foreber Raul Dans [RGT nº 22]
 • Belérian Salvador del Río, Pedro P. Riobó, Marcos Vieitez [RGT nº 23]
 • Memoria Yolanda Pallín ; traducción, Xosé Manuel Pazos [RGT nº 24]
 • Luscofusco: drama monofásico Euloxio R. Ruibal, [RGT nº 25]
 • A balada do cárcere de Circe Elena Cánovas , Rubén Cobos, Juan Carlos Talavera ; trad. Xosé M. Pazos [RGT nº 26]
 • Venus podre, Título, Animal vacío, Home e muller preñada, O gran soño e Arañeira Xesús Pisón [RGT nº 27]
 • Guernica Jerónimo López Mozo ; traducción D. Cortezón [RGT nº 28]
 • Os dóces anos da guerra Luísa Villalta [RGT nº 29]
 • A sombra da memoria Xosé Vázquez Pintor [RGT nº 30]
 • As voces de Penélope Itziar Pascual ; traducción, Xosé Manuel Pazos [RGT nº31]
 • Silencios de guerra Patricia Piñeiro [RGT nº 32]
 • ¡Sssh! Iván Caloto [RGT nº 32]
 • Memoria de mortos e ausentes Roberto Vidal Bolaño ; edición de Pedro P. Riobó [RGT nº 33-34]
 • Entradas e saídas; A famila todosaconchegados Jacques Prévert ; traducción, Henrique Harguindey [RGT nº 35]
 • Campo sur Lino Braxe [RGT nº 36]
 • Os vivos e os mortos Ignacio García May ; traducción Xosé M. Pazos Varela [RGT nº 37]
 • Cibernautas Constantino Rábade [RGT nº 38]
 • Azotea Vanesa Sotelo [RGT nº 39]
 • Unha chea de anos e un día Benxamín Rocha Coladas [RGT nº 40]
 • Terra polo medio Ernesto Caballero [RGT nº 41]
 • Os facedores de bonecas Belén Roca [RGT nº 42]
 • Zoo nocturno Michel Azama [RGT nº 43]
 • A illa amarela Paloma Pedrero ; traducción e dramaturxia, Ánxeles Cuña Bóveda [RGT nº 44]
 • Tres exercicios para café-teatro Xosé Manuel Pazos [RGT nº 45]
 • Rexurdimento Alfonso Becerra de Becerreá [RGT nº 46]
 • Sen vergonzas Felipe Loza e Garbiñe Losada [RGTnº 47]
 • Nunca durmo Rubén Ruibal [RGT nº 48]
 • “Quo non vadis” La Pera Llimonera ; tradución ó galego, Héctor M. Pose [RGT nº 49]
 • Origami Carlos Be [RGT nº 50]
 • Belicosario Manuel Lourenzo [RGT nº 51]
 • Pis (obra para nenos con complexo de mexóns) Jaime Chabaud [RGT nº 52]
 • Peep-Show Jacobo Paz [RGT nº 53]
 • O show de Kinsey Jesús Díez [RGT nº 54]
 • Oasis Carles Batlle [RGT nº 55]
 • Deus esta de vacacions Anxos Sumai [RGT nº 56]
 • Duas mamás Cándido Pazó [RGT nº 57]
 • Ida e volta Xose Manuel Pazos Varela [RGT nº 58]
 • Memoria Sonia Torre [RGT nº 58]
 • Esquecer Barcelona Carles Batlle ; traducción Afonso Becerra [R. G. T. nº 59]
 • Hamster de Santiago Cortegoso [RGT nº 60]
 • O ogrocho de Suzanne Lebeau [RGT nº 61]
 • Colgados de Gustavo Pernas Cora [RGT nº 62]
 • A muller que perdía todos os avións de Josep María Miró [RGT nº 63]
 • Por que as acacias non han dar xarope? De Luís Araujo [RGT nº 64]
 • Nunca estive en Bagdad de Abel Neves [RGT nº 65]
 • Expostas Marta Pérez, Rosa Puga, Vanesa Sotelo e Teté García [RGT nº 66]
 • O Tempo Llüisa Cunillé; traducción Afonso Becerra [RGT nº 67]
 • Piratas Eduardo Alonso [RGT nº 68]
 • Padam Padam de Jose Maria Vieira Mendes [RGT nº 69]
 • Fóra Feira de Joan Giralt [RGT nº 70]
 • O principio de Arquímedes Josep Maria Miró; traducción Afonso Becerra [RGT nº 71]
 • Ritos de sangue María Xosé Queizán [RGT nº 72]
 • Imundaçao Marta Freitas [RGT nº 73]
 • Caixa Negra Fernando Epelde [RGT nº 74]
 • Unha corrente salvaxe Raúl Dans [RGT nº 75]
 • Micropezas de Marcos Abalde, María Armesto, Afonso Becerra de Becerreá, Ana Carreira, Santiago Cortegoso, Antón Coucheiro, Daniel Currás, Fernando Epelde, Eva F. Ferreira, Clara Gayo, Joan Giralt, Fran Godón, Manuel Lourenzo, Carlos Méndes, Jacobo Paz, Olivia Pena, Xosé Manuel Pazos Varela, Xavier Picallo, Xesús Pisón, Pedro P. Riobó, Vanesa Sotelo [RGT nº 76]
 • Bagos de uva no padal Susana Hornos e Zaida Rico [RGT nº 77]
 • Morte Súbita Ricardo Cabaça [RGT nº 78]
 • Mata o teu alumno, Carles Mallol [RGT nº 79]
 • Arelantes, Wajdi Mouawad [RGT nº 80]
 • Prohibido sufrir Clara Gayo [RGT nº 81]
 • Albertine, o continente celeste Gonçalo, Waddington [RGT nº 82]
 • Un pé xigante esmágaos a todos Xavi Morató [RGT nº 83]
 • A morte é breve Julio Fernández [RGT nº 84]
 • Premios «A Pipa» de Dramaturxia Breve 2013-2014: Emoticonas, de Rubén Pérez Pombo; Silencio, de AveLina Pérez; A buxaina, de Santiago Cortegoso; O ceo baixo Berlín de Ernesto Is e Ofelia, de Julio Fernández Peláez [RGT nº 85]
 • Baile de sombras de Fran Godón [RGT Nº 86]
 • A obediencia da muller do pastor de Sergio Marínez Vila [RGT nº 87]
 • As cancións que lles cantaban aos cativos de Raúl Dans [RGT nº 88]
 • Winnie son eu de María Armesto [RGT nº 89]
 • Bairro das Ex-colónias de Joana Craveiro [RGT nº 90]
 • D’Abalada de Jorge Palinhos [RGT nº 90]
 • Os cans non comprenden a Kandinsky de AveLina Pérez [RGT nº 91]
 • Lear, de Francesc Meseguer [RGT nº 92]
 • Premios «A Pipa» de Dramaturxia Breve 2015-2016: Malevich, de Lourdes Leiriz Blanco; Fíos, de Ernesto Is; Unha palabra perdida, de Jonatán Cabaleiro; Catiúscas de Marta Pérez e Envasadas ao baleiro, de Iria Acevedo Pérez [RGT nº 93]
 • Arquivos de realidade, de Francisco Oti e Julio Fer [RGT nº 94]
 • Arde, hedra, de Francisco Javier Suárez Lema; tradución de Antía Veres Gesto [RGT nº 95]
 • Habitada, de Olívia Pena [RGT nº 96]
 • Os señores do tempo, de Zé Paredes [RGT nº 96]
 • 30 e tantos ósos, de Teté García, Diana Mera e Merche Pérez [RGT nº 97]
 • Os amantes sobrehumanos, de Ruth Gutiérrez Álvarez; tradución de Antía Veres Gesto [RGT nº 98]
 • Ubú colonial, de Alfred Jarry; tradución de Henrique Harguindey [RGT nº 98]
 • Tráfico, de Carlos Santiago [RGT nº 99]
 • Resaca, de Tito Asorey e Ana Carreira [RGT nº 99]
 • Os Satélite, de Ricardo Gázquez; tradución de Tamara Andrés [RGT nº 100]
 • Materna, de Xesús Pisón [RGT nº 100]