3, 2, 1…

Cara a vida… e máis alá! | Roi Vidal Ponte |     No teatro infantil, ese que ninguén di que sexa para toda a familia aínda que ás veces sirva mesmo para persoas solteiras, parece que collen todas as cousas que o outro, o chamado “de adultos”, desbota e non quere para si. Cousas […]