#camiños

O universal e o uniforme | Manuel Xestoso | | Foto: Javier Lojo |   Os procesos que nos conducen cara a iso que chamamos globalización poden tirar de nós cara a dúas realidades opostas: a universalidade e a uniformidade. Parece claro que non temos nada en contra de recibir culturas alleas nun intercambio xusto […]

Voaxa e carmín

Locais e universais | Roi Vidal Ponte |     Case unha atracción turística de seu e unha das iconas máis recoñecibles de Compostela, a estatua das Marías da Alameda de Santiago agocha unha historia máis dramática que, poñamos por caso, a da de Pessoa no Chiado. Case tan míticas como Cibeles e Neptuno, as […]

Supermarket

Palabras como puños | Roi Vidal Ponte |   Hai veces nas que as palabras semellan non ter a utilidade suficiente para definir situacións incómodas ou algunha outra cousa igual de odiada: capitalismo serodio, sociedade de consumo, globalización, mercadotecnia. Daquela desbotamos a claridade intelectual dos conceptos e facemos un poema. Porque na poesía si collen […]