O Fondo Teatral María Casares (FTMC)

 

O Fondo Teatral María Casares está integrado na Biblioteca Pública de Cangas do Morrazo e é o resultado dun Convenio asinado no ano 1995 entre o Concello de Cangas, a Revista Galega de Teatro e a Compañía Teatro de Ningures.

A Asociación Cultural Entre Bambalinas quixo nomear así o FTMC en memoria e homenaxe á actriz María Casares (A Coruña 1922-Paris 1996) quen aos 14 anos tivo que exiliarse en Francia debido ao golpe militar franquista de 1936. Era filla de Gloria Pérez e Santiago Casares Quiroga, ministro e xefe de goberno da II República.

Formado inicialmente pola cesión de fondos bibliográficos e diversas coleccións de revistas especializadas destas dúas entidades vaise enriquecendo progresivamente grazas ás continuas achegas de libros e revistas que, recibidas na redacción, apúntanse na RGT e posteriormente pasan a inventariarse na Biblioteca.

Grazas a esta trasfega, hoxe o fondo conta con máis de mil volumes de libros de literatura dramática, de teoría, pedagoxía e técnica teatral e na súa hemeroteca poden atoparse coleccións de revistas emblemáticas xa desaparecidas como Don Saturio, boletín informativo do teatro galego, Escaramuza, Ensaio, Paraíso,  Pipirijaina ou El Público, ademais de Primer ActoADEActoresEl PateoArtezÑaque ExpresiónArt TeatralLa ratonera, Entreacte, CasaHamlet, Núa, El mundo del espectáculo, Ambidextro; as portuguesas Artistas Unidos, Adagio, Sinais de cena ou as latinoamericanas: Teatro, Gestos, Ateatro, Tramoya, Connjunto e Teatro, Truenos&Misterios…